понедељак, 16. март 2009.

Husein Pasina dzamija Pljevlja
Husein-pašina džamija
Zaslugom Husein-paše Boljanića iz sela Boljanića kod Pljevalja, podignut je u Pljevljima, između 1573. i 1594. godine, jedan od najljepših sakralnih spomenika islamske arhitekture u Crnoj Gori - džamija, po Husein-paši nazvana, Husein-pašina džamija. Džamija je kvadratne osnove iznad koje se diže niska kupola postavljena na kockastom postolju. Ispred glavne fasade formiran je otvoreni trijem nadkriven sa tri male kupole. Uz južnu stranu prizidan je minaret, koji je poslije udara groma 1911. godine, prezidan u vitkiji i viši i danas je jedan od najviših minareta na Balkanu

Unutrašnjost džamije i trijem ukrašeni su bogatom, u polihromiji islikanom ornamentikom sa floranim motivima i citatima iz Kurana. Mihrab (niša za molitve), mimber (propovedaonica) i mahvil (empora) obiluju ornamentikom rađenom u stalaktitima i u uobičajenim turskim perforacijama.

U džamiji se čuva nekoliko starih rukopisnih i štampanih knjiga na arapskom i turskom jeziku, među kojima se izdvaja rukopisna knjiga-Kuran, pisana arapskim pismom i ukrašena minijaturama sa pozlatom, nastala vjerovatno, u XVI vijeku.


Нема коментара:

Постави коментар